Impressum

Nakladnik: Fontana d.o.o.

Urednica: Vanja Žižić, mag.pol.


Autori članaka: Tea Dimić i Martina Badovinac


Kontakt za čitatelje: info@fontana.hr +385 1 5513 880