Kad je potrebno imati energetski certifikat

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine obvezali smo se uz svu ostalu dokumentaciju koja je potrebna za prodaju, najam ili zakup nekretnine, priložiti i energetski certifikat. Energetski certifikat je dokument koji pruža uvid vlasnicima i korisnicima nekretnina u njihova energetska svojstva, kako ih poboljšati ili smanjiti, te koja je potrošnja energije. Energetsko certificiranje provodi se prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada.

Izrađuju ga osobe koje su za to ovlaštene – energetski certifikatori, a svi su navedeni na popisu ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Vrijedi 10 godina od dana izdavanja i sadrži između ostalog opće podatke o zgradi, energetski razred i podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi i izdavanju certifikata.

Što su to energetski razredi?

Energetski certifikat sadržava energetsku ljestvicu od osam energetskih razreda u koji se svrstavaju nekretnine, od A+ (energetski najpovoljniji razred) do G (energetski najnepovoljniji razred). Energetski razredi se temelje na izračunatoj godišnjoj potrošnji toplinske energije po kvadratu grijanog dijela nekretnine. Koliko će se toplinske energije potrošiti ovisi o geometriji zgrade i ugrađenim materijalima za izolaciju u zidovima, podovima i stropovima. Kako bi se odredio energetski razred mora se izračunati potrošnja godišnje potrebne topline koja će osigurati unutarnju temperaturu tako da pokriva i toplinske gubitke kroz pod prema tlu, kroz prozore i vrata, te toplinu koja se gubi ventilacijom.

Energetski certifikat potrebno je izraditi i priložiti prije svake pravne radnje u prometu nekretnina

Energetski razred izdaje se za zgradu, odnosno za njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje temperature u skladu s njezinom namjenom, a to prema Pravilniku mogu biti višestambene zgrade, obiteljske kuće, uredske zgrade, zgrade za obrazovanje, bolnice, hoteli i restorani, sportske dvorane, zgrade trgovine (veleprodaja i maloprodaja), te ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu.

Za svaku novoizgrađenu nekretninu nužno je prije izdavanja uporabne dozvole izraditi energetski certifikat.

Ako ste vlasnik stana u zgradi koja ima energetski certifikat, niste obvezni izrađivati novi samo za svoj stan.

Iznimka su zgrade koje se koriste za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti, privremene zgrade čiji je rok za uporabu dvije godine ili manje, industrijska postrojenja, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama, stambene zgrade koje se koriste manje od četiri mjeseca godišnje, slobodnostojeće zgrade s ukupnom korisnom površinom koja je manja od 50 m2, za koje nije potrebno izraditi energetski certifikat.

Vlasnici nekretnina obvezni su prije svake pravne radnje kao što su prodaja, iznajmljivanje, davanje u zakup ili leasing pribaviti energetski certifikat te ga predočiti svakom potencijalnom kupcu, najmoprimcu, zakupniku odnosno primatelju leasinga. Prilikom oglašavanja nekretnine potrebno je navesti energetski razred nekretnine. Bitno je napomenuti kako se usluga iznajmljivanja ne odnosi na stanove, apartmane i kuće za odmor u kojima se pruža ugostiteljska usluga smještaja.

Obveza javnog izlaganja energetskog certifikata

Energetski certifikat mora se izložiti na jasno vidljivom mjesto na glavnom ulazu u svakoj zgradi, odnosno njenoj samostalnoj uporabnoj cjelini ako za nju postoji obveza njegove izrade. Javno se mora izložiti prva stranica certifikata koja sadrži osnovne podatke o zgradi i energetski razred i stranica koja sadržava mjere poboljšanja energetskih svojstava. Obvezu izrade i izlaganja energetskog certifikata ima investitor, odnosno vlasnik zgrade.

Visoke novčane kazne za one koji ne ishode na vrijeme energetski certifikat

Iz priloženog možemo zaključiti kako ne samo da postoji obveza izrade i predočavanja energetskog certifikata, već i obveza njegovog javnog izlaganja i navođenja već prilikom samog oglašavanja nekretnine. Svi oni koji razmišljaju o iznajmljivanju, zakupu ili prodaji svoje nekretnine, prije bilo kakvih daljnjih koraka moraju pripremiti dokumentaciju u koju mora biti uključen i već postojeći energetski certifikat. Novčane kazne za one koji to ne naprave na vrijeme iznose i do nekoliko desetaka tisuća kuna.

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu