Što morate znati o legalizaciji nekretnina

Iako je rok za predaju zahtjeva za ozakonjenje građevina koje nemaju valjanu dozvolu za gradnju odavno prošao, mnogi još uvijek nisu sigurni trebaju li legalizirati svoju nekretninu, što se točno mora legalizirati i što napraviti sada kad je rok prošao. Dobra vijest je za sve one koji nisu zahtjev uspjeli predati na vrijeme da to još uvijek mogu napraviti ako se obrate nadležnom upravnom odjelu grada odnosno županije koji je zadužen za poslove prostornog uređenja i gradnje na području na kojem se građevina nalazi. Loša vijest je da ćete zbog zadržavanja nezakonito izgrađene zgrade u prostoru morati platiti naknadu u iznosu od najmanje 500 pa do desetak tisuća kuna, ovisno o veličini i lokaciji građevine. Naknada se plaća prije donošenja rješenja o izvedenom stanju. Ako odbijate legalizirati svoju nekretninu, riskirate da ona bude srušena ili da ju država legalizira na trošak vlasnika.

Građevine koje se moraju legalizirati

Svaka građevina koja je građena, dograđivana, nadograđivana ili rekonstruirana nakon 15. veljače 1968. godine, a koja nema građevinsku dozvolu, rješenje o uvjetima građenja, lokacijsku dozvolu s pravom građenja, potvrdu na glavni projekt ili neki drugi akt koji dozvoljava građenje, mora biti legalizirana na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Legalizirati se mogu i nove građevine kao i rekonstrukcije postojećih građevina koje su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađene na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine. Građevina mora biti izgrađena barem u grubim konstruktivnim građevinskim radovima. Ako nije vidljiva na ortofoto karti od 21. lipnja 2011. godine, kao dokaz vremena gradnje vrijedi bilo koja druga karta Državne geodetske uprave. Dokaz o vremenu gradnje može biti i uvjerenje Katastra odnosno Državne geodetske uprave da je građevina do tog datuma evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi.

Kako započeti postupak legalizacije? 

Legalizacija se pokreće podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, a koji se predaje u upravni odjel nadležan za izdavanje akata za gradnju na području na kojem se građevina nalazi. Uz zahtjev se prilaže i određena dokumentacija, ovisno o kategoriji kojoj građevina pripada. Sve su zgrade razvrstane u kategorije prema složenosti i veličini cijele građevine, a ne samo njenog dijela. U prikupljanje dokumentacije kreće se od Katastra. Ako je građevina ucrtana u katastarski plan onakva kakva je izgrađena, nije potrebno tražiti izradu geodetske snimke. Geodetska snimka je podloga za izradu ostale potrebne dokumentacije. Dokumentaciju moraju izraditi ovlašteni stručnjaci, odnosno arhitekti, geodeti ili inženjeri građevinarstva.

Nakon što upravni odjel zaprimi zahtjev provjerava činjenice koje su bitne za donošenje rješenja o izvedenom stanju, odnosno vrši uvid u akt kojim se dokazuje vrijeme gradnje i vrši očevid na licu mjesta. Rješenje o izvedenom stanju izdaje se nakon što se utvrdi da su zadovoljeni svi zakonski uvjeti. Donosi se ako su uz zahtjev priloženi svi potrebni dokumenti, nakon što je očevidom utvrđeno da je arhitektonska snimka, odnosno snimka izvedenog stanja u skladu s izvedenim stanjem zgrade te da je plaćena naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Prednosti legaliziranih građevina su višestruke

Više je razloga zbog kojih biste trebali legalizirati svoju nekretninu. Vrijednost legaliziranih nekretnina je veća, a brže će se realizirati i njihova prodaja ili najam, odnosno neki drugi posao u pravnom prometu te ih je moguće kupiti kreditiranjem banke. Imaju mogućnost priključenja na infrastrukturu, između ostalog na komunalne vodne građevine i elektroenergetsku mrežu. Prednost je i što mogu aplicirati za poticaje za energetsku obnovu ili druge subvencije iz državnih ili fondova Europske unije. Legalizacijom nelegalno izgrađenih objekata otvara se put uređenijem i sigurnijem prostornom planiranju naselja.

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu