Što je posjedovni list?

Uz svu ostalu dokumentaciju koju nekretnine imaju, tu je još i posjedovni list koji ukratko možemo definirati kao prikaz podataka o nekretnini. Sastavni je dio katastarskog operata kojeg vode i održavaju katastarski uredi, te se u njega upisuju sve katastarske čestice koje pripadaju nekoj nekretnini. Bitno je naglasiti kako posjedovni list nije mjerodavan za utvrđivanje vlasništva na nekretnini, već se radi o javnoj ispravi koja podatke o nositeljima prava na nekretnini preuzima sa zemljišnih knjiga.

Posjedovni list je javna isprava koja sadržava podatke o:

– broju posjedovnog lista unutar katastarske općine,

– ime i prezime, odnosno naziv vlasnika ili nositelja prava građenja, plodouživatelja, upravitelja, koncesionara, zakupoprimca i sl.,

– matični broj ili drugi broj kojim se označava vlasnik odnosno ovlaštenik (identifikacijski broj upisane pravne ili fizičke osobe),

– podatke o prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika ili nositelja prava,

– podatke o suvlasničkim omjerima vlasnika kada su oni utvrđeni po nadležnom tijelu,

– podatke o katastarskim česticama.

Posjedovni list sadrži određene podatke o katastarskim česticama koje koristi svaki pojedini ovlaštenik na području katastarske općine kao i određene podatke o pojedinom ovlašteniku, primjerice broj katastarske čestice, lokalnu oznaku detaljnog lista katastarskog plana na kojemu je katastarska čestica prikazana, adresa katastarske čestice, vrste uporaba katastarske čestice odnosno podaci o vrsti uporabe, nazivu i kućnim brojevima zgrada, površina pod vrstama uporabe, odnosno tlocrtne površine zgrade, ukupna površina katastarske čestice i kratice posebnih pravnih režima uspostavljenih na katastarskim česticama. Takvi pisani podaci o katastarskim česticama osnova su za vođenje zemljišnih knjiga.

Kako i gdje se može izvaditi posjedovni list?

Izvadak odnosno prijepis posjedovnog lista može se dobiti na zahtjev u nadležnom katastarskom uredu, uz naplatu propisanih upravnih pristojbi i stvarnih troškova. Osim osobnim putem, javne isprave je moguće preuzeti i putem ONE STOP SHOP sustava (OSS) ili prijavom kroz sustav e-Građani.

Izvor: Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu