Što sve mora sadržavati ugovor o najmu?

U današnje vrijeme, pogotovo među mlađom populacijom, gotovo da nema osobe koja nije u jednom trenutku svog života bila u potrebi unajmiti stan. Bilo da je riječ o studentima, zaposlenim osobama ili obiteljima s djecom, najmoprimaca ne nedostaje, kao niti nekretnina koje se iznajmljuju.

Prema Zakonu o najmu stanova, ugovorom o najmu između najmoprimaca i najmodavaca uređuju se njihovi međusobni odnosi, prava i obveze. Odluka o tome da zaključivanje ugovora o najmu u pismenom obliku nije potrebno, dovodi do pogrešnog tumačenja usmenog dogovora i rizika da jedna od ugovornih strana ostane zakinuta za svoja prava.  

U nastavku današnjeg članka donosimo koje su to osnovne odredbe koje ugovor mora sadržavatii.

Za početak u ugovoru moraju biti navedene ugovorne strane koje ga sklapaju, odnosno osobni podaci najmodavca i najmoprimca.

Predmet ugovora je nekretnina ili dio nekretnine koji se iznajmljuje te je potrebno u ugovoru opisati što se iznajmljuje, a najbolje je preuzeti podatke s vlasničkog lista ili drugog pravnog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo nad nekretninom.

Dogovorena visina najamnine također mora biti uvrštena u ugovor, kao i ostali troškovi u svezi sa stanovanjem, te način na koji će sve biti plaćeno – uplatom na račun ili plaćanjem na ruke. Potonja opcija je također moguća, ali se pritom preporučuje da najmodavac preda pisanu potvrdu o plaćenoj najamnini  najmoprimcu.

Najbitnije odredbe ugovora o najmu tiču se pologa, koji je najčešće kamen spoticanja. Polog se plaća prilikom plaćanja prve najamnine, odnosno prije ulaska u stan te služi kao osiguranje da će najmoprimac održavati nekretninu. Isto tako ponekad se polog plaća kao osiguranje da će najmoprimac u nekretnini ostati točno određeni period. Ako odluči raskinuti ugovor o najmu prije predviđenog roka, najmodavac ima pravo zadržati polog, ali samo ako je ugovorom tako dogovoreno.

U većini slučajeva polog se vraća najmoprimcima koji su uredno ispunjavali svoje obveze plaćanja najamnine i režijskih troškova, te održavali nekretninu. Ukoliko nakon raskida ugovora o najmu ostane nepodmirenih režijskih troškova, kao i neplaćene najamnine, najmodavac ima pravo naplatiti se iz pologa.

Za oštećenja na nekretnini te namještaju i kućanskim aparatima unutar nje, kao i zahtjevi najmodavaca da se nakon izlaska iz nekretnine iz pologa naplate troškovi za njeno uređenje, predlaže se sastavljanje primopredajnog zapisnika. Zapisnikom se utvrđuje točno stanje nekretnine na dan primopredaje te uključuje upisivanje stanja brojila, popis namještaja i kućanskih aparata te eventualna oštećenja na nekretnini. Najmodavac ima pravo zadržati polog samo za oštećenja koja nisu nastala habanjem i uobičajenim korištenjem.

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu