Što se evidentira u katastru nekretnina?

Nekretnine se u Republici Hrvatskoj evidentiraju u dva registra – zemljišnim knjigama kojima smo već pisali i katastru, o kojem je riječ u današnjem članku.  Osnovna je razlika između njih da katastar opisuje nekretnine dok su zemljišne knjige nadležne za prava koja su uspostavljena nad nekretninama.

Međutim, postojanje ova dva registra ne znači da je sve kako treba jer najveći je problem upravo u tome što katastar i zemljišne knjige nisu usklađeni, pa imamo brojne situacije u kojima su stvarni vlasnici upisani samo u jednom od registara.

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina definira katastar kao evidenciju koja sadrži podatke o česticama zemljine površine i zgradama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini. Evidenciju vode područni uredi Državne geodetske uprave i Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, svima poznatiji kao katastar ili katastarski ured.

U katastru građani mogu zatražiti izdavanje kopija katastarskog plana, prijepis posjedovnog lista, izdavanje izvadaka iz Baze zemljišnih podataka, te različitih potvrda i uvjerenja koje se temelje na evidentiranim katastarskim podacima.

U nadležnosti katastarskih ureda je i da pregledavaju i potvrđuju geodetske elaborate koje za građane izrađuju fizičke ili pravne osobe, a koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Poslovi koje katastar nekretnina obuhvaća su određivanje katastarskih prostornih jedinica, katastarsku izmjeru i tehničku reambulaciju, izradbu i održavanje katastarskih operata katastra nekretnina, održavanje katastra zemljišta i njegovo postupno prilagođavanje katastru nekretnina i pojedinačno prevođenje katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina.

Svi podaci u katastru su javni i svatko može dobiti uvid u njih u nadležnom katastarskom uredu, ali i putem web stranice http://www.katastar.hr te putem OSS-a na poveznici https://oss.uredjenazemlja.hr.

Izvor: uredjenazemlja.hr

         Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu