Doživotno i dosmrtno uzdržavanje u ugovorima

Mnoge osobe starije životne dobi odlučuju se sklopiti ugovore o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju u okviru kojeg će im biti zadovoljene osnovne životne potrebe, a zauzvrat će davatelju uzdržavanja predati svoje nekretnine i pokretnine.

Ugovori o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju razlikuju se samo u jednoj stvari, a to je trenutak u kojem se prenosi imovina primatelja uzdržavanja na davatelja uzdržavanja.

Ugovor sklapaju osoba kojoj je potrebno uzdržavanje (primatelj) i osoba koja može uzdržavati primatelja (davatelj). Najčešće se radi o zadovoljavanju osnovnih životnih potreba kao što su pružanje ili osiguravanje smještaja, zadovoljenje higijenskih potreba, osiguravanje odjeće i obuće, hrane i pića, davanje određenog iznosa novca u pravilnim vremenskim razmacima, kao i sahrana primatelja uzdržavanja. U ugovoru mora biti precizno i točno navedeno koje su točno obveze koje na sebe preuzima davatelj uzdržavanja.

Ugovori o dosmrtnom ilu doživotnom uzdržavanju regulirani su Zakonom o obveznim odnosima, moraju biti sastavljeni u pismenom obliku, ovjereni od strane nadležnog suda ili solemnizirani kod javnog bilježnika ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.  Prilikom ovjere ili sastavljanja ugovora ovlaštena osoba mora pročitati ugovor ugovornim stranama te upozoriti obje ugovorne strane o mogućim posljedicama.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, osobe koja obavljaju djelatnost socijalne skrbi ili su zaposlene u toj djelatnosti, te određenom krugu njihovih srodnika zabaranjeno je sklapanje ugovora o doživotnom ili o dosmrtnom uzdržavanju s korisnikom kojem pružaju usluge socijalne skrbi, ako je tim ugovorom obuhvaćena nekretnina korisnika.

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju imovina se prenosi odmah nakon sklapanja ugovora.

U slučaju da davatelj uzdržavanja prestane ispunjavati svoje obveze i otuđi nekretninu trećoj osobi, primatelj uzdržavanja može se osigurati tako da prije prijenosa nekretnine pridrži pravo iz stvarnog tereta. Radi se o tome da će primatelj uzdržavanja moći zahtijevati uzdržavanje od svake osobe koja je ili koja će biti vlasnik nekretnine. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju može se raskinuti tako da se primjenjuju odredbe Ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Ako davatelj uzdržavanja umre prije primatelja, njegovi nasljednici mogu mogu preuzeti na sebe uzdržavanje. Ako ne pristanu, ugovor će se raskinuti, a oni moraju vratiti ono što je davatelj uzdržavanja primio kao naknadu. Ako to nije moguće, tada primatelju moraju naknaditi vrijednost stečenog, te nemaju pravo na naknadu za do tada dano uzdržavanje. Ukoliko nisu u stanju preuzeti na sebe ugovorene obveze, u tom slučaju će se ugovor raskinuti, imat će pravo zahtjevati naknadu za uzdržavanje koje je primatelj dobio od davatelja uzdržavanja, ali su dužni primatelju vratiti ono što je davatelj uzdržavanja stekao na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Kod ovog ugovora imovina se prenosi u trenutku smrti primatelja uzdržavanja.

Davatelj uzdržavanja može na temelju ovog ugovora zatražiti zabilježbu u zemljišnoj knjizi, ako je predmet ugovora nekretnina ili zabilježbu ili drugi odgovarajući upis ugovora u javni upisnik ako je predmet ugovora pokretnina ili neko pravo za koje se vodi javni upisnik.

Nakon smrti primatelja uzdržavanja, davatelj ne odgovara za njegove dugove, ali se može ugovoriti da će on odgovarati za dugove koji postoje u trenutku sklapanja ugovora prema određenim vjerovnicima.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju može se prekinuti sporazumno prije početka njegovog izvršavanja; jednostrano ako primatelj i davatelj uzdržavanja žive zajedno, a njihovi su se odnosi poremetili toliko da zajednički život postane nepodnošljiv ili kada druga strana ne ispunjava obveze iz ugovora; zbog promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon sklapanja ugovora, kao što su izvanredne okolnosti, one koje se nisu mogle predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora, odnosno ako je ispunjenje obveze za jednu stranu postalo otežano ili joj nanosi veliki gubitak. U tom slučaju jedna strana može zahtjevati i da se ugovor izmijeni.

U situaciji da davatelj uzdržavanja umre prije primatelja, njegovi nasljednici mogu na sebe preuzeti prava i obveze iz ugovora. Ukoliko ne pristanu, ugovor se raskida i nemaju pravo na naknadu za prije dano uzdržavanje. Ako nisu u stanju preuzeti obvezu uzdržavanja, ugovor se raskida i imaju pravo zahtijevati od primatelja naknadu za uzdržavanje koje je primatelj primio od davatelja uzdržavanja.

Izvor: https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/treca-dob/ugovor-o-dozivotnom-i-dosmrtnom-uzdrzavanju/1705

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu