Na što obratiti pozornost kod potpisivanja ugovora o zakupu prostora?

Svaki ozbiljniji poduzetnik obavlja svoj posao u za to primjerenom prostoru, zbog čega se često javlja potreba za zakupom poslovnog prostora. U pravnim poslovima koji se vezuju uz nekretnine uvijek se savjetuje sve definirati ugovorom, tako da zakup poslovnog prostora nije iznimka.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora potpisuje se između zakupodavca, odnosno vlasnika poslovnog prostora i zakupnika, pravne ili fizičke osobe koja će ga zakupiti. Odredbe ovog ugovora definirane su Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.  

Isti zakon poslovnim prostorom podrazumijeva poslovnu zgradu, poslovnu prostoriju, garažu i garažno mjesto.

Kao i kod drugih pravnih poslova u prometu nekretnina, i ovaj ugovor mora biti sastavljen u pisanom obliku.

Najbitnije odredbe ugovora o zakupu

Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora sadržavati:

– ime i prezime ili naziv, adresu prebivališta i osobne indentifikacijske brojeve obaju ugovornih strana,

– podatke za identifikaciju poslovnog prostora, odnosno broj katastarske čestice i zemljišnoknjižnog uloška, površinu poslovnog prostora i etažu na kojoj se on nalazi, poziciju i tlocrt

– djelatnost koja će se obavljati u navedenom prostoru,

– odredbe koje se odnose na korištenje zajedničkih uređaja i prostorija,

– rok predaje poslovnog prostora zakupniku,

– vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

– iznos mjesečne zakupnine,

– pretpostavke i način izmjene zakupnine,

– mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.

Nakon potpisivanja ugovora o zakupu, ukoliko on nije ovjeren ili solemniziran kod javnog bilježnika, zakupodavac mora jedan primjerak ugovora sam predati u nadležnu poreznu upravu.

Potpisivanjem ugovora zakupodavac se obvezuje predati poslovni prostor zakupniku, dok se zakupnik obvezuje platiti mu dogovoren iznos zakupnine. Ako zakupodavac ne preda zakupniku poslovni prostor u roku koji su dogovorili, tada zakupnik može raskinuti ugovor ili tužbom tražiti ostvarenje svog prava, te ima pravo tražiti naknadu štete. Prilikom predaje prostora u zakup, radi se primopredajni zapisnik kako bi se znalo u kakvom je stanju prostor predan. U slučaju da se takav zapisnik ipak ne sastavi, smatra se da je prostor predan u zadovoljavajućem stanju. Ugovorom se zakupodavac obvezuje izvršiti popravke te ima pravo urediti prostor i izvršiti radove koji bi u konačnici doveli do sniženja troškova energije i održavanja, o čemu mora na vrijeme obavijestiti zakupnika.

Obveze zakupnika su da plaća dogovorenu zakupninu i održava prostor, dok za sve radove i popravke koje treba ili želi izvršiti u prostoru, najprije mora obavijestiti zakupodavca. Ne smije davati prostor u podzakup osim ako drugačije nije navedeno u ugovoru.

Ako je ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na određeno vrijeme, on prestaje istekom vremena na koji je sklopljen, dok onaj sklopljen na neodređeno vrijeme prestaje otkazom. Otkazni rok ugovorne strane mogu same ugovoriti, a ako u ugovoru nije određen, smatra se da otkazni rok iznosi 30 dana.

Zakupodavac može uvijek otkazati ugovor u slučajevima neplaćanja zakupnine i neodržavanja prostora od strane zakupnika, kao i zakupnik koji za to ne treba navesti razlog.

Izvor: Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, NN 125/11, 64/15, 112/18 na snazi od 22.12.2018.

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu