Sve što morate znati o kupnji stana putem programa POS

Program POS ili društveno poticana stanogradnja provodi se već duže vrijeme, a radi se o još jednoj demografskoj mjeri koja pomaže stambeno zbrinjavanje mladih obitelji. 

Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stambenih zgrada, tj. stanova, koja je organizirana tako da se na svrhovit način iskoriste javna i druga sredstva za pokriće troškova, te se osigurava povrat tih sredstava. Prodaja takvih stanova se omogućuje uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih, što se posebno odnosi na rok otplate i kamate, a omogućuje se i najam tih stanova uz mogućnost njihova otkupa.

Izmjene Zakona u 2019. godini dodatno su omogućile kupnju stanova na slobodnom tržištu, a izgradnjom i kupnjom stanova želi se zadržati odnosno privući deficitarni kadar u javnim službama, osobito u nerazvijenim područjima i otocima.

Tko može koristiti program POS?

Svi građani, odnosno državljani Republike Hrvatske, a prvenstvo imaju zaštićeni najmoprimci koji koriste stanove u vlasništvu fizičkih osoba, građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo, tj. nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje. Za sudjelovanje u programu građani moraju biti kreditno sposobni.

Kreditna linija omogućuje korištenje kredita bez jamaca, prosječna kamatna stopa iznosi manje od 3%, popratni troškovi su minimalni, a rok otplate je do 30 godina (odnosno 31 godina ako se koristi 1 godina počeka).

Prvim dijelom obročne otplate koji ne može biti dulji od 21 godine otplaćuju se kreditna sredstva banke na ime odobrenog kredita, a u drugom dijelu otplaćuju se javna i druga sredstva koja pripadaju Republici Hrvatskoj, jedinici lokalne samouprave i drugim osobama koje su osigurale sredstva za izgradnju, razmjerno njihovom udjelu u cijeni stana. Izmjenom Zakona u 2019. godini snizila se kamata na javna sredstva s 3% na 2%.

Maksimalna (najviša) cijena stana iz programa POS može biti 1.319,64 EUR/m2 korisne površine stana (plativo u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate).

Država je osigurala i sprečavanje zloporabe pri preprodaji i davanju u najam stanova kupljenih POS-ovim programom, te je posljednjim izmjenama Zakona uvedena zabrana davanja u najam ili prodaja neotplaćenih stanova kupljenih korištenjem POS-ovim programom. Definira se kupoprodajnim ugovorom. Ako netko želi prodati ili iznajmiti stan koji je kupio korištenjem ovog programa, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina obavještava banku u kojoj je dignut kredit za kupnju stana, koja kredit u cijelosti proglašava dospjelim i pristupa prisilnoj naplati. Kupac tada mora isplatiti i razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine na dan sklapanja ugovora. Ista zabrana odnosi se i na ugovore o kupoprodaji stanova koji su sklopljeni prije nego štu su izmjene Zakona stupile na snagu, a za koje od dana njihova sklapanja nije istekao rok od deset godina.

Do sada je preko programa društveno poticane stanogradnje izgrađeno više od osam tisuća stanova čija ukupna investicijska vrijednost iznosi više od 4.3 milijarde kuna za što je Republika Hrvatska uložila 1,1 milijardu kuna putem poticajnih sredstava.

Više informacija o postupku kupnje možete naći na web stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Izvor:  https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/stanovanje-8130/pos-program-poticane-stanogradnje/8275

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu