Što je lokacijska informacija i kako ona utječe na kupnju zemljišta?

Kod kupnje stana ili kuće, mnogo je dokumentacije koja se mora provjeriti, a kod kupnje zemljišta potrebno je i više toga kako bi se nesmetano moglo graditi. Bez provjere smije li se graditi na zemljištu, te što je i pod kojima uvjetima dozvoljeno graditi, kupac bi se mogao naći u problemima. Kako bi se izbjegla situacija u kojoj na kupljenom zemljištu ne biste mogli graditi nekretninu kakvu želite ili vam uopće nije dozvoljena gradnja, neophodno je zatražiti lokacijsku informaciju.  

Prije svega bitno je napomenuti kako je sadržaj lokacijske informacije propisan Zakonom o prostornom uređenju i bitno se razlikuje od Uvjerenja o namjeni zemljišta koje samo sadrži informaciju o tome koja je namjena zemljišta.

Lokacijska informacija izdaje se kako bi se ustanovila namjena prostora i uvjeti provedbe zahvata u istom prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu.

Za izdavanje lokacijske informacije nadležan je Ured za prostorno planiranje na čijem se području zemljište nalazi, a rok je osam dana od dana podnošenja zahtjeva. Na zahtjevu je potrebno navesti ime, prezime i adresu podnositelja, odnosno ime tvrtke i adresu sjedišta, te katastarsku općinu i broj katastarske čestice zemljišta.

Izdaje se u pisanom obliku, a na zahtjev podnositelja moguće ju je dobiti i elektroničkim putem. Važno je naglasiti da ona nije dokument na temelju kojeg se može pristupiti provedbi zahvata u prostoru, već samo sadržava informaciju o prostornim planovima koji vrijede za područje na kojem se zemljište nalazi, te o namjeni prostora koji su propisani prostornim planovima. Iz nje se može saznati nalazi li se zemljište na području u kojima je propisan poseban režim korištenja prostora i postoji li obveza donošenja urbanističkog plana uređenja. Primjerice, ako je potrebno donijeti urbanistički plan uređenja, ne mogu se izdati lokacijska dozvola i građevinska dozvola za građenje nove građevine.    

Lokacijska informacija je dokument koji će vam pomoći donijeti odluku o kupnji nekog zemljišta, ali morate biti svjesni toga da vam niti ona neće ukazati na sve moguće prepreke na koje biste mogli naići na svom putu izgradnje nekretnine. Najbolje je za to angažirati arhitekta, koji će napraviti analizu i vidjeti je li moguće graditi sukladno vašim željama.

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu