Na prodaju stavljena građevinska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je početkom rujna šesti ovogodišnji poziv za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Ovog puta radi se o građevinskim zemljištima koja se nalaze u gradovima Zagrebu, Puli, Županji i Umagu, te općinama Promina, Radošići kod Sinja, Ravna Gora, Podcrkavlje i Vrsi.

Ponude će se zaprimati do 5. listopada 2021. godine do 10 sati, a sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju viđeno – kupljeno.

Kako možete sudjelovati u podnošenju ponuda?

U podnošenju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor i državljani onih država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljeni ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.

Od pravnih osoba mogu sudjelovati sve koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Ponuda se može predati osobno ili poslati poštom.

Najpovoljniji ponuditelj bit će onaj koji ponudi najvišu cijenu koja mora biti veća od tražene cijena i izražena u kunama. Ponude u drugim valutama neće se razmatrati. Isti ponuditelj može dostaviti više ponuda za istu nekretninu, ali razmatrat će se samo ona s najvećim iznosom ponuđene cijene.

U slučaju da prvi najpovoljniji ponuditelj odustane, gubi pravo na povrat jamčevine, te se tada najpovoljnijim ponuditeljem smatra sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, koja također mora biti veća od tražene cijene.

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Nakon što se odabere najpovoljniji ponuditelj, njegova će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu, dok će ostalim ponuditeljima Ministarstvo vratiti jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.

Najpovoljniji ponuditelj mora u roku od osam dana od dostave kupoprodajnog ugovora, taj ugovor potpisati i vratiti Ministarstvu.

Što sve mora sadržavati ponuda?

Ponuđena cijena obavezno mora biti izražena u kunama, jer se ponude u drugoj valuti neće razmatrati. Obavezni su osobni podaci ponuditelja, OIB, kao i naziv banke i broj računa ponuditelja.

Pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od trideset dana.

Za domaće fizičke osobe nužna je preslika osobne iskaznice, a za strane državljanje preslika putovnice. Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača za hrvatski jezik.

Ponuditelj mora kod javnog bilježnika ovjeriti izjavu koja će ga obvezati u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, na sklapanje kupoprodajnog ugovora o njegovom trošku, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja i da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.  

Više informacija možete naći na sljedećoj stranici: https://mpgi.gov.hr/natjecaji-13135/nekretnine-13546/kupnja-nekretnina-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-6-21/javni-poziv-za-podnosenje-ponuda-za-kupnju-nekretnina-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-6-21/13787

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu