Saznajte koja je razlika između prebivališta i boravišta

Prebivalište i boravište dva su različita pojma, stoga u današnjem članku donosimo osnovne informacije i ono što bi svatko trebao znati o njima.

Prema Zakonu o prebivalištu, prebivalište je adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno naselila kako bi ostvarila svoja prava i interese koji su vezani za obiteljske, profesionalne, ekonomske, socijalne, kulturne i druge interese. S druge strane boravište je adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila. Boravište kod nas najčešće prijavljuju osobe koje zbog obrazovnih ili poslovnih obveza moraju preseliti u drugi grad, ali i osobe iz inozemstva. Hrvatski državljani koji žive ili borave izvan Republike Hrvatske također mogu imati boravište u Republici Hrvatskoj.

Boravište je potrebno prijaviti ako traje dulje od tri mjeseca ili za ostvarenje prava i obveza kao što su primjerice zaposlenje, obrazovanje ili dugotrajno lječenje.  

Gdje prijaviti i odjaviti prebivalište, odnosno boravište?

Prebivalište i boravište prijavljuju se u policijskoj upravi ili postaji Ministarstva unutarnjih poslova prema mjestu u kojem se će se osoba nastaniti, u roku od 15 dana od nastanjenja na adresi prebivališta ili dolaska na adresu boravišta. Osobi koja mijenja adresu prebivališta ili boravišta nadležno tijelo će po službenoj dužnosti evidentirati odjavu prethodnog prebivališta ili boravišta.

Prilikom prijave osoba mora biti osobno prisutna. Boravište se može prijaviti na godinu dana, te je svake godine potrebno produžiti prijavu. Ovdje je bitno istaknuti da se boravište u istom mjestu može prijaviti na godinu dana, te se nakon isteka te jedne godine može prijaviti na još godinu dana. Iznimno nakon isteka i te druge godine, boravište mogu prijaviti osobe koje obavljaju poslove koji nisu trajnog karaktera, koje borave u određenim ustanovama ili zbog obrazovanja.

Osoba koja prijavljuje adresu prebivališta ili boravišta kod stanodavca mora kod prijave priložiti ovjerenu izjavu stanodavca da daje suglasnost za prijavu, ili stanodavac suglasnost može dati neposredno u postaji. Osoba koja daje stan na korištenje drugoj osobi na razdoblje duže od tri mjeseca mora u roku od 15 dana nadležnom tijelu dostaviti podatke o toj osobi te mjesto i adresu na kojoj se stan nalazi.

Bitno je na kraju istaknuti kako su predviđene novčane kazne ako fizička osoba u propisanom roku ne prijavi prebivalište ili boravište, a koje se kreću između 500 i 5.000 kuna. Svaka pravna osoba koja pruža usluge smještaja, a ne prijavi boravište osobama kojima pruža usluge smještaja duže od tri mjeseca, platit će kaznu u visini između 5.000 i 15.000 kuna.

Izvor: Zakon o prebivalištu

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu