Zašto vam treba građevinska dozvola i kako ju možete dobiti?

Da biste pristupili gradnji nekretnine, ali i da biste na postojećoj nekretnini nešto promijenili, bit će vam potrebna građevinska dozvola. Prema Zakonu o gradnji izdaje se za građenje cijele građevine, izvođenje radova propisanih zakonom na postojećoj građevini, za građenje jedne ili više cjelovitih građevina složene građevine određenih lokacijskom dozvolom, te za jednu ili više faza pojedine građevine određenih lokacijskom dozvolom.

Investitor mora podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, i to upravnom tijelu velikog grada, Grada Zagreba ili županije, koji je nadležan za upravne poslove graditeljstva prema mjestu u kojem se planira gradnja ili rekonstrukcija građevine. Predaja zahtjeva omogućena je i elektroničkim putem. Podnositelji mogu putem sustava e-Dozvola elektronički ispuniti podatke i dodati priloge i projekte. Koliko će brzo dozvola biti izdana, ovisi o tome koliko su dobro organizirana gradska i županijska nadležna tijela.

Prilozi koji se moraju dodati zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mogu se pronaći na sljedećoj web stranici: https://gov.hr/hr/gradjevinska-dozvola/1250.

Građevinska dozvola nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na nekretnini i prema tome ne predstavlja pravnu osnovu za ulazak u nekretninu, te je potrebno samo dokazati pravni interes za njeno izdavanje. Dokaz pravnog interesa mogu biti  izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi; predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja; odluka nadležne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja; ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje; pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine ili pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor.

Građevinska dozvola bit će izdana nakon postupka u kojem se provjeravaju uvjeti za njeno izdavanje. Postupkom se utvrđuje jesu li uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti i izdane sve propisane potvrde glavnog projekta, je li glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom, je li glavni projekt izradila ovlaštena osoba, je li glavni projekt propisno označen, je li glavni projekt izrađen tako da je onemogućena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena njegovih dijelova i je li donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja.

Izvor: https://gov.hr/hr/gradjevinska-dozvola/1250

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu