Nakon stanova država na prodaju stavlja i zemljišta u svom vlasništvu

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je natječaj za prodaju 12 zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Zemljišta se nalaze u Zagrebu, Vukovaru, Daruvaru, Poreču, Ivancu i Gospiću, općinama Rasinji, Virju, Hrvace i Lopar i u naseljima Donja Reka i Vojnić Sinjski.

Rok za podnošenje ponuda je do 22. prosinca 2021. godine do 10h, kad će se one javno otvarati. Ponuda i svi prilozi koji dolaze uz nju za svaku pojedinu nekretninu moraju se dati u zatovrenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini mora biti istaknut rddni broj pod kojim je nekretnina navedena u oglasu.

Ponuditelji mogu biti fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor i državljani onih država s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. Isto tako sudjelovati mogu sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Najpovoljniji ponuditelj bit će onaj koji ponudi najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, jer ponude u drugoj valuti neće se razmatrati. Ako odluči dostaviti više ponuda za istu nekretninu, najpovoljnija će biti ona s najvišim iznosom.

Izvor: Pinterest

Da bi ponuditelj mogao sudjelovati u natječaju, obvezan je platiti jamčevinu koja se uplaćuje na žiro račun Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Osim osobnih podataka podnositelja, u ponudi mora biti naveden naziv banke i broj računa na koji će jamčevina biti vraćena ukoliko ponuda ne bude prihvaćena, te je potrebno dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga. Domaće fizičke osobe moraju priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe putovnicu. Domaće pravne osobe ponudi moraju pridodati izvadak iz sudskog registra, dok strane pravne osobe moraju imati izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača za hrvatski jezik.

Svaki ponuditelj mora kod javnog bilježnika ovjeriti izjavu da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, s Ministarstvom sklopiti kupoprodajni ugovor o njegovom trošku, da u potpunosti prihvaća sve uvjete iz natječaja i da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana.

Ministarstvo ima pravo odustati od prodaje nekretnine zbog čega će se ponuditelju u potpunosti vratiti jamčevina, bez prava na kamatu od njene uplate do isplate.

Nakon što se odabere najpovoljniji ponuditelj, on ima rok od osam radnih dana od dostave kupoprodajnog ugovora da isti potpiše i vrati Ministarstvu, pri čemu će se u ukupnu kupoprodajnu cijenu uračunati i već plaćena jamčevina. Ostalim ponuditeljima jamčevina će biti vraćena.

Više informacija o natječaju može se pronaći na sljedećoj stranici: https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/14044

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu