Uskoro objava javnog poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Do kraja ožujka trebao bi biti objavljen Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada koje će se sufinancirati sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta ”EU sljedeće generacije” kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Bitno je naglasiti kako se ovaj poziv odnosi samo na zgrade koje nisu oštećene potresima, za koje će biti raspisan poseban poziv.

Za energetsku obnovu osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna u okviru C6. Inicijative NPOO-a: Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-11 Energetska obnova zgrada.

Višestambena zgrada je prema pozivu postojeća zgrada kod koje se najmanje  66% ukupne korisne površine koristi za stanovanje, ima tri ili više stambenih jedinica i njome upravlja upravitelj zgrade. Osim toga je jedinstvena arhitektonska cjelina i nema više od 25% negrijane nadzemne građevinske (bruto) površine.

Prema usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine predviđeno je nekoliko kategorija obnove: integralna energetska obnova, dubinska i sveoubuhvatna obnova.

Integralnom energetskom obnovom kombinira se više mjera energetske obnove, a obavezno su uključene jedna ili više mjera na ovojnici zgrade kojima je moguće ostvariti uštedu godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako godišnja ušteda potrebne toplinske energije za grijanje bude najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Dubinska obnova uključuje mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te je njome moguće uštedjeti potrebnu toplinsku energiju za grijanje i primarnu energiju na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

Sveobuhvatna obnova obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove uključuje i povećanje sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta i mjere za unapređenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, te može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Projektni prijedlog može se podnijeti za višestambenu zgradu ili za neobnovljeni dio višestambene zgrade koji zajedno s obnovljenim dijelom čini arhitektonsku cjelinu. U tom slučaju obnovljeni dio višestambene zgrade mora imati energetski razred A+, A, B ili C u kontinentalnoj Hrvatskoj, dok u primorskom dijelu mora imati A+, A ili B.

Dodjeljivat će se i bespovratna sredstva za izradu projektne dokumentacije i provedbu energetske obnove višestambenih zgrada. Prijavu za ostvarenje prava na sufinanciranje moći će podnijeti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade. Za integralnu i dubinsku obnovu bit će moguće ostvariti do 85% sufinanciranja za izradu projektne dokumentacije i upravljanja projektom, a kod sveobuhvatne obnove bit će moguće ostvariti i do 100% sufinanciranja.

Prema NPOO sufinanciranjem do 60% iznosa podupirat će se  integralna energetska obnova, dok će dubinska i sveobuhvatna obnova biti sufinancirane do 80% za radove i usluge nadzora.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga bit će 150.000 kuna, a  najviši 22 milijuna kuna.

Minimalna obvezna tehnička dokumentacija za prijavu na poziv je glavni projekt energetske obnove, koji mora biti izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji i propisima koja su donesena na temelju istog zakona, pravilima struke i posebnim propisima, te izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade i energetski certifikat.

Javni poziv bit će objavljen u informatičkom sustavu eNPOO, dok će informacije o samoj obnovi biti objavljene na web stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Izvor: https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-energetsku-obnovu-visestambenih-zgrada-bit-ce-objavljen-do-kraja-ozujka/14325

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu