Koje su vaše obaveze prije početka gradnje nekretnine?

Nakon što ste realizirali kupnju zemljišta na kojem želite sagraditi svoj dom, morate poduzeti još nekoliko koraka kako biste mogli pristupiti građenju.

Za početak, prije nego građevinski radovi krenu, propisana je obaveza prijave početka gradnje, osiguranja gradilišta i propisnog označavanja.

Početak gradnje mora se prijaviti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u roku od osam dana prije početka građenja. Prijaviti se može pisanim putem ili elektronički preko sustava eDozvola. Kod prijave početka građenja moraju se navesti klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole, izvođača i nadzornog inženjera, a uz prijavu je potrebno priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica. Nakon toga će nadležni ured za graditeljstvo i prostorno uređenje u roku od pet dana od primitka prijave početka građenja obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada, putem elektronske oglasne ploče.

Što je iskolčenje građevine?

Prije nego započne građenje nekretnine, investitor mora osigurati provedbu iskolčenja građevine. Iskolčenje građevine je zapravo ucrtavanje tlocrta vanjskog obrisa objekta na gradilištu, tj. određivanje točnog mjesta na građevnoj čestici na kojoj će se graditi objekt, a mora ga izraditi ovlašteni geodet.

Osiguranje i označavanje gradilišta  

Za sigurnost prolaznika, ali i neovlaštenog pristupa gradilištu, ono se mora osigurati i ograditi. Ukoliko dođe do prekida gradnje, investitor se mora pobrinuti za osiguranje građevine, ali i za osiguranje susjedne građevine, zemljišta i ljudi.

Ograđeno gradilište mora biti označeno pločom koja sadržava podatke kao što su ime, odnosno naziv tvrtke investitora, projektanta, izvođača radova i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, zatim naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti dozvole i datum prijave početka građenja.

Ako je građevina na kojoj se izvode radovi upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, na ploči mora biti naznaka i da se radi o kulturnom dobru.

Rok za dovršetak gradnje  

Ako se gradi obiteljska kuća, njeno građenje se mora završiti u roku od sedam godina od dana prijave početka građenja.

Rokovi dovršetka gradnje počinju teći od dana prijave početka građenja, a ne odnose se na zgrade koje su zaštićeno kulturno dobro. Ako dođe do izmjene i/ili dopune građevinske dozvole, to neće utjecati na propisane rokove.

Izvor: https://gov.hr/hr/obveze-prije-pocetka-radova/1256

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu