Na prodaju osam poslovnih prostora u vlasništvu države

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je prošlog tjedna javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske. Nekretnine se nalaze u Zagrebu, Karlovcu, Novoj Gradišci i Vojniću, a na poziv će se moći javiti do 4. svibnja ove godine. Najnižu početnu cijenu ima prostor koji se nalazi u Zagrebu, a radi se o garažnom mjestu u ulici Brune Bušića, površine 15,20 m2. Početna cijena iznosi 73.300,00 kuna. Najvišu cijenu ima poslovni prostor u prizemlju zgrade u Radićevoj, koja iznosi 518.000,00 kuna.

Svoju ponudu mogu dati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor i država s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. Sudjelovati mogu i pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Ponuda mora sadržavati oznaku poslovnog prostora, kupoprodajnu cijenu koja mora biti navedena u kunama, te podatke o podnositelju ponude (ime i prezime ili naziv pravne osobe, adresa prebivališta odnosno sjedišta, OIB, broj telefona i e-mail adresu). Priložiti moraju izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, ne stariju od trideset dana. Domaće fizičke osobe moraju predočiti presliku osobne iskaznice, dok strane fizičke osobe moraju predočiti presliku putovnice. Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtnog ili drugog), a strane izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik. Na kraju moraju uplatiti i jamčevinu na račun Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te o tome predočiti dokaz o izvršenoj uplati. U opisu plaćanja treba biti navedena oznaka poslovnog prostora za koji se plaća jamčevina. Svaki ponuditelj mora priložiti i izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti kupoprodajni ugovor o svome trošku, da prihvaća uvjete natječaja i da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Ponude i prilozu uz ponudu se mogu predati osobno u pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do 4. svibnja 2022. do 10,00 sati. Na prednjoj strani kao i na poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj poslovnog prostora iz oglasa i upozorenje ”Ponuda za kupnju poslovnog prostora – NE OTVARATI do 04.05.2022. do 12,00 sati”.

Više informacija može se pronaći na sljedećoj poveznici: https://mpgi.gov.hr/natjecaji/nekretnine-13546/kupnja-poslovnih-prostora-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-1-22/javni-poziv-za-kupnju-poslovnih-prostora-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-1-22/14440

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu