Koji sve knjižni upisi, osim uknjižbe, još postoje?

Uknjižba je knjižni upis kojim se dozvoljava stjecanje vlasništva nad nekretninom, ali osim uknjižbe postoje dva knjižna upisa, predbilježba i zabilježba, o kojima donosimo više u nastavku članka.

Knjižne upise definira Zakon o zemljišnim knjigama, prema kojem se uknjižbom knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju bez posebnog naknadnog opravdanja. Za predbilježbu je za ta prava potrebno zadovoljiti uvjet naknadnog opravdanja, u opsegu u kojem budu naknadno opravdana. Primjer za to je sklapanje kupoprodajnog ugovora prilikom kupnje nekretnine, kad kupac na temelju ovjerenog kupoprodajnog ugovora može staviti predbilježbu na vlasnički list nekretnine koju kupuje. Jednom kad isplati dogovoren iznos i od prodavatelja dobije tabularnu izjavu, može se uknjižiti kao novi vlasnik čime će se ispuniti uvjet naknadnog opravdanja.  

Zabilježba za razliku od uknjižbe i predbilježbe čini vidljivim mjerodavne okolnosti, koje su određene zakonom da ih se može zabilježiti u zemljišnim knjigama, te se kad je to predviđeno zakonom mogu osnivati određeni pravni učinci.

Uknjižbu je moguće provesti jedino na temelju javne ili privatne isprave koja je ovjerovljena na način propisan određenim zakonom, primjerice tabularna izjava kod kupnje nekretnine.

Predbilježba založnog prava bit će dozvoljena samo kad su tražbina i pravna osnova založnog prava određeni i dokazani ispravom. Ostaje na snazi tako dugo dok ne bude opravdana ili izbrisana. Opravdanjem postaje uknjižba, a učinak je od trenutka kad je predbilježba bila podnesena.

Zabilježbe koje se mogu naći u vlasničkom listu su zabilježba osobnih odnosa, zabilježba prvenstvenoga reda, zabilježba otkaza i hipotekarne tužbe, zabilježba spora, zabilježba pokretanja postupka, zabilježba tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, zabilježba izvanrednog pravnog lijeka, zabilježba imenovanja ili opoziva upravitelja, zabilježba odbijanja odnosno odbacivanja ovrhe i zabilježba dosude.

Zabilježbu na prijedlog ovlaštene osobe, suda ili drugog nadležnog tijela određuje zemljišnoknjižni sud, ako nije drugačije određeno.

Rješenje kojim se određuje upis mora sadržavati ime katastarske općine i zemljišnoknjižni uložak u kojem će upis biti proveden, te po potrebi i katastarska čestica, osoba u čiju će korist biti proveden upis, osobni identifikacijski broj i adresa te osobe, vrsta upisa (uknjižba, predbilježba, zabilježba), predmet zbog kojeg će se provesti, isprave na kojima se temelji upis, kao i pravo i nalog da se u zemljišnoj knjizi provede upis točno određenog sadržaja.

Izvor: Zakon o zemljišnim knjigama, NN 63/19

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu