Što je parcelacija zemljišta?

Parcelacija zemljišta je postupak kojim se katastarske čestice mogu spojiti ili podijeliti, te pritom nije bitno radi li se o građevinskom ili poljoprivrednom zemljištu. Provodi se pomoću parcelacijskog elaborata, te je za to potrebno koristiti usluge ovlaštenog geodeta. Parcelacijski elaborat je prema Pravilniku o geodetskim elaboratima geodetski elaborat za diobu ili spajanje katastarskih čestica. 

Parcelacija građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan toga područja mogu se provesti u skladu s građevinskom i lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, detaljnim planom uređenja i mora biti u skladu sa Zakonom državnoj izmjeri i katastru nekretnina te Pravilnikom o geodetskim elaboratima.

Poljoprivredno zemljište koje se nalazi izvan građevinskog zemljišta ne može se  geodetskim elaboratom dijeliti na čestice manje od 1 hektara. Jedini slučaj kad je to dozvoljeno je izdvajanje poljoprivrednog zemljišta radi izgradnje infrastrukturnih i drugih građevina određenih propisima kojima se uređuje prostorno uređenje.

Što može biti namjena parcelacije zemljišta?

Namjena parcelacije zemljišta može biti formiranje građevinske čestice, katastarskih čestica zbog kupoprodaje nekretnina, katastarskih čestica u postupku povrata imovine, katastarskih čestica zbog ostavinske diobe i katastarskih čestica zbog dobivanja hipotekarnog kredita.

Postupak parcelacije

Ovlašteni geodet izlazi na teren i snima predmetnu parcelu. Podaci dobiveni na taj način se nakon toga kompjutorski obrađuju i iscrtavaju, te se time izrađuje parcelacijski elaborat koji se predaje u nadležni katastarski ured gdje će biti pregledan i ovjeren. Nakon što katastar dobiven parcelacijski elaborat pregleda i ovjeri, novonastalo stanje će se evidentirati u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama. Bitno je naglasiti da se parcelacijskim elaboratom ne mijenja vlasništvo.

Dokumenti koji su potrebni za izradu parcelacijskog elaborata su kopija katastarskog plana, posjedovni list, zemljišnoknjižni izvadak i dozvola ili suglasnost za parcelaciju, od kojih nijedan ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu