Tko je obveznik poreza na nasljedstvo i darove?

Sve fizičke i pravne osobe u Republici Hrvatskoj moraju platiti porez na imovinu koju naslijede, prime na dar ili ju steknu na neki drugi način bez naknade.

Porezna stopa iznosi 4% na naslijeđeni ili darovani novac te vrijednosnice, ukoliko ih osoba nije dobila od članova uže obitelji. Porez na nasljedstva i darove plaća se ako je osoba na dar dobila ili naslijedila gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire, te pokretnine čija je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze. Međutim, ako se na navedeno plaća neki drugi porez prema posebnom propisu, tad se ne plaća porez na nasljedstva i darove. Ako je osoba nasljednik i odrekne se nasljedstva ili ga ustupi u ostavinskom postupku, porez će platiti osoba kojoj je nasljedstvo pripalo ili je ustupljeno.

U jednom od prijašnjih članaka već smo se dotaknuli teme poreza na promet nekretnina, dok u nastavku možete pročitati više o pokretninama.

Kako prijaviti porez na naslijeđene ili darovane pokretnine?

Javni bilježnik je dužan po ovjeri potpisa na ispravama o stjecanju pokretnina odnosno po njihovoj pravomoćnosti ili po sastavljanju javnobilježničkog akta, najkasnije u roku od 30 dana nadležnom poreznom tijelu prema prebivalištu, boravištu ili sjedištu poreznog obveznika dostaviti jedan primjerak isprave uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka.

Sudovi i druga javnopravna tijela također su obvezni nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta ili boravišta odnosno prema sjedištu poreznog obveznika dostaviti svoje odluke uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka kojim se stječu pokretnine, u roku od 15 dana nakon isteka mjeseca u kojem je odluka postala pravomoćna.

Ako ispravu o stjecanju pokretnine nije ovjerio javni bilježnik ili ju nije izdao sud ili drugo javnopravno tijelo, porezni obveznik je dužan sam ju dostaviti nadležnom poreznom tijelu, u roku od 30 dana od dana njezinog nastanka.

Porez na nasljedstva i darove plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Porezna oslobođenja

Poreza su oslobođeni bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju, te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem, fizičke i pravne osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje pokretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom, te fizičke i pravne osobe kada primaju darove (donacije) za svrhe utvrđene posebnim propisima.

Izvor:  https://gov.hr/moja-uprava/financije-i-porezi/porezi-i-prijava-poreza/porez-na-nasljedstva-i-darove/426

Pročitajte još

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu. Pomaže nam održavati naše domove čistima i urednima, ali kao...

Komentari

Povezano

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Vodič za odabir umjetničkih djela za dnevnu sobu

Ako mislite da vam dnevna soba izgleda nepotpuno ili...

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu