Što je katastarska čestica i kako se ona osniva?

Već smo pisali o katastru nekretnina, a u današnjem članku ćemo donijeti više informacija o njegovoj osnovnoj prostornoj jedinici, katastarskoj čestici, kako se ona osniva, te gdje pronaći informacije o određenoj čestici koja vas zanima.  

Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina katastarska čestica definirana je kao dio područja katastarske općine odnosno katastarskog područja na moru određen brojem katastarske čestice i njezinim granicama.  Granice katastarske čestice su međe ili druge granice koje su odredili pravni odnosi na zemljinoj površini uređeni posebnim propisima. Određene su lomnim točkama s utvrđenim koordinatama u okviru propisane točnosti i na terenu su obilježene trajno vidljivim oznakama.

Osnivanje katastarske čestice

Katastarska čestica osniva se stavljanjem u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina ili pravomoćnim rješenjem donesenim u upravnom postupku. Za njeno osnivanje potrebno je provesti katastarsku izmjeru za cijelu ili dio katastarske općine, u okviru koje se prikupljaju i obrađuju podaci o međama i drugim granicama, adresi, načinu uporabe, površini katastarske čestice i njezinih dijelova te podaci o posebnim pravnim režimima koji su uspostavljeni na katastarskoj čestici.

Usklađenost katastra nekretnina i zemljišnih knjiga

Zemljišne knjige se temelje na podacima katastarskog operata, odnosno katastarske izmjere. Oznake katastarskih čestica u zemljišnoj knjizi moraju biti sukladne s njihovim oznakama u katastarskom operatu. Moraju biti navedeni katastarski brojevi čestica, njihova površina prema katastru, adresa katastarske čestice, način uporabe, kao i zgrade koje trajno leže na zemljištu ili su ispod njegove površine (izgrađenost zemljišta). Ako su podaci o broju čestice različiti u zemljišnim knjigama i katastru, zemljišnoknjižni sud upisat će novi broj katastarske čestice na temelju podataka prijavnog lista kojeg je pregledalo i potvrdilo nadležno tijelo za katastar. Međutim, tako dugo dok se brojevi katastarskih čestica ne usklade, za knjižna prava mjerodavni su oni u zemljišnim knjigama.  

Gdje pronaći podatke o katastarskoj čestici?

Građani mogu u područnim uredima Državne geodetske uprave te u Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, osobno zatražiti i dobiti katastarski izvadak koji se sastoji od kopije katastarskog plana i izvatka posjedovnog lista.

Podaci se mogu pronaći i putem interneta, tj. stranice www.katastar.hr. Jednim klikom na katastarsku česticu građani mogu dobiti informacije u kojoj se katastarskoj općini nalazi čestica, adresa, površina, način uporabe i zgrade, broj posjedovnog lista i tko je vlasnik čestice.

Izvori: Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

            Zakon o zemljišnim knjigama  

Pročitajte još

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je prošlog tjedna vijest da posljednji krug subvencija za stambene kredite...

Komentari

Povezano

Novi krug subvencija za stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je...

5 znakova da je došlo vrijeme za zamjenu usisavača

Usisavač je jedan od najvažnijih aparata u svakom kućanstvu....

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu