Što je katastarska čestica i kako se ona osniva?

Već smo pisali o katastru nekretnina, a u današnjem članku ćemo donijeti više informacija o njegovoj osnovnoj prostornoj jedinici, katastarskoj čestici, kako se ona osniva, te gdje pronaći informacije o određenoj čestici koja vas zanima.  

Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina katastarska čestica definirana je kao dio područja katastarske općine odnosno katastarskog područja na moru određen brojem katastarske čestice i njezinim granicama.  Granice katastarske čestice su međe ili druge granice koje su odredili pravni odnosi na zemljinoj površini uređeni posebnim propisima. Određene su lomnim točkama s utvrđenim koordinatama u okviru propisane točnosti i na terenu su obilježene trajno vidljivim oznakama.

Osnivanje katastarske čestice

Katastarska čestica osniva se stavljanjem u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina ili pravomoćnim rješenjem donesenim u upravnom postupku. Za njeno osnivanje potrebno je provesti katastarsku izmjeru za cijelu ili dio katastarske općine, u okviru koje se prikupljaju i obrađuju podaci o međama i drugim granicama, adresi, načinu uporabe, površini katastarske čestice i njezinih dijelova te podaci o posebnim pravnim režimima koji su uspostavljeni na katastarskoj čestici.

Usklađenost katastra nekretnina i zemljišnih knjiga

Zemljišne knjige se temelje na podacima katastarskog operata, odnosno katastarske izmjere. Oznake katastarskih čestica u zemljišnoj knjizi moraju biti sukladne s njihovim oznakama u katastarskom operatu. Moraju biti navedeni katastarski brojevi čestica, njihova površina prema katastru, adresa katastarske čestice, način uporabe, kao i zgrade koje trajno leže na zemljištu ili su ispod njegove površine (izgrađenost zemljišta). Ako su podaci o broju čestice različiti u zemljišnim knjigama i katastru, zemljišnoknjižni sud upisat će novi broj katastarske čestice na temelju podataka prijavnog lista kojeg je pregledalo i potvrdilo nadležno tijelo za katastar. Međutim, tako dugo dok se brojevi katastarskih čestica ne usklade, za knjižna prava mjerodavni su oni u zemljišnim knjigama.  

Gdje pronaći podatke o katastarskoj čestici?

Građani mogu u područnim uredima Državne geodetske uprave te u Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, osobno zatražiti i dobiti katastarski izvadak koji se sastoji od kopije katastarskog plana i izvatka posjedovnog lista.

Podaci se mogu pronaći i putem interneta, tj. stranice www.katastar.hr. Jednim klikom na katastarsku česticu građani mogu dobiti informacije u kojoj se katastarskoj općini nalazi čestica, adresa, površina, način uporabe i zgrade, broj posjedovnog lista i tko je vlasnik čestice.

Izvori: Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

            Zakon o zemljišnim knjigama  

Pročitajte još

Trendovi koji će zavladati ove godine uređenjem interijera

Nova godina, po svojoj prirodi, obično vrvi optimizmom i novim počecima. Dok nastavljamo razmišljati kako bi budućnost mogla izgledati,...

Komentari

Povezano

Trendovi koji će zavladati ove godine uređenjem interijera

Nova godina, po svojoj prirodi, obično vrvi optimizmom i...

Znate li koja će boja obilježiti 2022. godinu u uređenju interijera?

Svake godine u posljednja malo više od dva desetljeća,...

Trendovi kojima dizajneri jedva čekaju reći zbogom

Trendovi dolaze i odlaze, bilo da se radi o...

Ostanimo povezani!

Pratite nas i na Instagramu